Badanie gruntu kraków

Nasza oferta

Badanie gruntu kraków

Badania geotechniczne gruntu

Jeśli zastanawiasz się nad badaniem gruntu na terenie lub w okolicach Krakowa, świetnie trafiłeś. Badanie gruntu stanowi początek jakichkolwiek robót budowlanych. Warto pamiętać by przeprowadzić badania gruntu jeszcze przed jego zakupem. Jako wyspecjalizowana jednostka oferujemy tego typ badania na terenie Krakowa i okolic. 

Dokumentacje Badań Podłoża Gruntowego w Krakowie

Co zawiera dokumentacja?

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawiera opis metodyki badań terenowych i laboratoryjnych gruntu ich wyniki wraz z interpretacją, model geologiczny oraz zestawienie parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw.

Podstawa prawna

* Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

*Polskie Normy PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 1 Zasady Ogólne.

*PN-EN 1997-2:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoże gruntowego.

Kiedy wykonujemy opinię geotechniczną? Badanie gruntu Kraków

Opinię wykonujemy niezależnie od kategorii geotechnicznej obiektu oraz od występujących warunków gruntowych.

Czy sama opinia geotechniczna wystarczy do urzędu?

Sama opinia geotechniczna wystarczy tylko w przypadku prostych warunków gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu. W przypadku złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych nie wystarczy. W przypadku drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej też nie wystarczy.

Badanie gruntu Kraków

Czy badanie gruntu jest obowiązkowe? Badanie gruntu Kraków.

Badania geotechniczne gruntu

Skupiając uwagę na domach jednorodzinnych i innych niewielkich budynków niestety (co stanowi większość w podmiejskich okolicach Krakowa) Polskie Prawo nie mówi o potrzebie badania gruntu. Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku, budynki 1 i 2 kondygnacyjne są budynkami pierwszej kategorii geotechnicznej. Według ww. ustaw, dla takich budynków wymagane są jedynie jakościowe badania właściwości gruntów.

Należy mieć więc na uwadze że, chcąc przygotować projekt fundamentów, nie znając właściwości gruntu, narażamy się na ryzyko wystąpienia wcześniej opisanych szkód. Geotechniczne badania gruntu powinny być przeprowadzone przez profesjonalnego inżyniera geotechnika. Wykonawca musi wykonać odpowiednią dokumentację z badań gruntu, która posłuży późniejszym architektom i pracownikom budowlanym na wiele lat.