Wiercenia ręczne

Nasza oferta

Wiercenia ręczne

W sprzyjających warunkach gruntowo-wodnych jest możliwość wykonania wiercenia zestawem ręcznym napędzanym siłą ludzkich mięśni.

Jako firma dysponujemy zestawem ultralekkim do wierceń ręcznych, który zawiera wytworzone maszynowo – poręczne i lekkie lub kute:

 1. Żerdzie o długości 1,0 m. Żerdzie służą do przedłużania zestawu ręcznego wiercącego. Przy ich użyciu możemy wykonać w sprzyjających warunkach gruntowo-wodnych otwór nawet do głębokości 7,0 m p.p.t. bez konieczności użycia rur wiertniczych (osłonowych) PCV.
 2. Komplet kluczy 27 mm. Dwa klucze 27 mm, które posiadamy służą nam do zakręcania oraz rozkręcania żerdzi. Oraz świdrów używanych w naszym zestawie do wierceń ręcznych.

Świdry wiertnicze:

 1. Świder okienkowy uniwersalny Ø70 mm. Świder okienkowy uniwersalny o średnicy Ø70 mm, jest to najczęściej używany przez nas świder podczas wierceń małośrednicowych. Stosujemy go zarówno dla gruntów niespoistych typu piaski, żwiry drobnoziarniste oraz też w gruntach spoistych takich jak np. pyły, gliny, namuły, piski gliniaste.
 2. Świder okienkowy uniwersalny Ø100 mm. Świder okienkowy uniwersalny Ø100 mm służy nam zarówno do wiercenia jak i do poszerzania otworu w celu zapuszczenia rur wiertniczych (osłonowych ) PCV o średnicy Ø90 mm. Z powodu swojej dużej średnicy a co za tym idzie potrzebnej większej siły mięśni stosujemy go rzadziej niż świder uniwersalny o średnicy Ø70 mm.
 3. Świder spiralny dwuzwojowy kuty Ø38 mm. Świder spiralny stosujemy podczas wierceń w gruntach mało podatnych na urabianie. Używamy go w szczególności podczas penetracji w gruntach spoistych, twardoplastycznych o dużej zawartości frakcji kamienistej czy żwirowej, co utrudnia nam wiercenie świdrem uniwersalnym. Świder jest wykonany ze skręconego w spiralę płaskownika dzięki czemu z łatwością możemy go używać do wierceń w rożnego rodzaju gruntach.

Rury wiertnicze:

 1. Rury wiertnicze (osłonowe) PCV o długości 1 m i średnicy Ø90 mm.
 2. Zestaw pokręteł do rur wiertniczych. Przy użyciu pokręteł możemy pogrążać rury w otworze oraz też je wyciągać.
 3. Szlamówka Ø76 mm. Szlamówka służy nam do wyciągania nawodnionych gruntów piaszczystych z orurowania. Służy nam również do poboru wody wykorzystywanej później do analizy chemicznej pod kątem jej agresywności w stosunku do betonu.
Wiercenia ręczne
Wiercenia ręczne
Wiercenia ręczne

Wiercenia ręczne zapotrzebowanie

Powyższy zestaw wykorzystujemy w celu wykonania wiercenia ręcznego oraz rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Jak również do pobierania próbek gruntów o naturalnej wilgotności NW i naturalnym uziarnieniu NU, co pozwala nam opracować takie opracowania jak:

 1. Opinia geotechniczna.
 2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego.
 3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Zestaw ten jest lekki i o niewielkich rozmiarach dzięki czemu można go wykorzystywać rozpoznania gruntowego w trudno dostępnych miejscach takich jak:

 1. skarpy,
 2. piwnice,
 3. bagna,
 4. torfowiska,
 5. wąskie uliczki,
 6. istniejące hale i magazyny.

Wiercenia ręczne w gruntach nawodnionych

Rury wiertnicze (osłonowe) PCV wykorzystujemy podczas wierceń w gruntach nawodnionych czy też gdy w profilu litologicznym występują mocne sączenia śródwarstwowe ale i nie tylko. Użycie rur osłonowych zapewnia nam odcięcie wody od gruntu nienawodnionego co skutkuje polepszeniem jakości wykonywanego rozpoznania geologicznego. Orurowanie otworu jest również przydatne podczas wiercenia w gruntach rozluźnionych antropogeniczych oraz naturalnych niespoistych. Zastosowanie ich zabezpiecza nam otwór przed zasypywaniem, które występuje z powodu gruntów rozluźnionych znajdujących się w profilu otworu.

W celu zapuszczenia rur do otworu ich poszczególne odcinki są skręcane ze sobą w kolumnę o odpowiedniej długości. Nasza firma posiada zestaw siedmiu rur o długości 1,0 m co pozwala nam zarurować otwór do głębokości 7,0 m p.p.t.

Jeśli jesteś zainteresowany usługą związaną z badaniem gruntu, zapraszamy do kontaktu.