Sondowanie Dynamiczne

Nasza oferta

Sondowania dynamiczne

Dla określenia stanu zagęszczenia gruntów niespoistych, wykonujemy sondowanie dynamiczne w miejscu ich zalegania (in situ). Głębokość występowania gruntów niespoistych jest głównym wyznacznikiem zastosowania następującej sondy:

  1. sonda lekka DPL – dla badań do głębokości 8,0 m p.p.t.
  2. sonda średnia DPM – dla badań powyżej głębokości 8,0 m p.p.t.
  3. sonda ciężka DPH – dla badań do głębokości 25,0 m p.p.t.
  4. sonda super ciężka DPSH – dla badań do głębokości 25,0 m p.p.t.
Sondowanie dynamiczne
Sondowanie dynamiczne
Sondowanie dynamiczne DPL
Sondowanie KRS

Jako firma dysponujemy następującymi zestawami sond:

1. Sonda lekka pneumatyczna DPL jest wykorzystywana do badań gruntów piaszczystych do głębokości 10 m p.p.t. W skład sondy wchodzą:

a)       żerdzie stalowe skalowane co 10 cm o średnicy Ø22 mm i długości 1 m,

b)       stożek o kącie wierzchołkowym 90o,

c)       wyciągarka jednosztangowa,

d)       uchwyt kulowy Ø22 – 25 mm,

e)       cylinder pneumatyczny do sondy lekkiej DPL z obciążnikiem 10kg,

f)        kompresor spalinowy z silnikiem Lifan.

2. Sonda średnia pneumatyczna DPM jest wykorzystywana do badań grnutów piaszczystych do głębokości 25 m p.p.t. W skład sondy wchodzą:

a)       żerdzie stalowe skalowane co 10 cm o średnicy Ø32 mm i długości 1 m,

b)       stożek,

c)       wyciągarka jednosztangowa,

d)       uchwyt kulowy Ø32 mm,

e)       cylinder pneumatyczny do sondy DPM z obciążnikiem 30 kg,

f)        kompresor spalinowy z silnikiem Lifan.

3.Sonda ciężka DPH – dla badań do głębokości 25,0 m p.p.t.

4.Sonda super ciężka DPSH – dla badań do głębokości 25,0 m p.p.t.

Badania sondami ciężką DPH i super ciężką DPSH są wykonywane przez naszych podwykonawców specjalistyczny sprzętem.

Sondowania dynamiczne zapotrzebowanie

Sondowanie dynamiczne wykonuje się w celu określenia zagęszczenia gruntów niespoistych (sondy DPL, DPM, DPH, DPSH). Standardową sondę możemy przekształcić w sondę SVLT, za pomocą odpowiedniej końcówki, w celu określenia w terenie wytrzymałości na ścinanie. Określenie zagęszczenia gruntów niespoistych jest jedną ze składowych wykonywanych przez nas poniższych opracowań:

  1. Opinia geotechniczna.
  2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego.
  3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Sondowania mogą też być wykorzystywane do zlokalizowania wszelakich pustek w podłożu gruntowym. Posiadane przez nas zestawy są niezwykle mobilne co pozwala nam na szybkie i sprawne wykonywanie badań niezależnie od miejsca ich wykonywania. Sondy, które posiadamy są to wygodne i łatwe w użyciu mechaniczne urządzenie do wyznaczania stopnia zagęszczenia gruntu oraz oceny wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych.

Wykorzystywane przez nas sondy dynamiczne są zgodne z normami:
  • PN-BN-04452:2002 Badania polowe.
  • PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne