Prace terenowe

W zależności od warunków gruntowo-wodnych oraz od specyfiki badanego terenu, prace terenowe wykonujemy następującymi metodami:

Wiercenia ręczne

W sprzyjających warunkach gruntowo-wodnych jest możliwość wykonania wiercenia zestawem ręcznym napędzanym siłą ludzkich mięśni. 

W zestawie posiadamy podstawowe końcówki świdrów i akcesoria, pozwalające na rozpoznanie geologiczne terenu nawet do 7,0 m p.p.t..

Wiercenia ręczne
Wiercenia ręczne

Wiercenia/sondowania RKS

W trudno dostępnych miejscach np. skarpa, piwnica budynku, teren podmokły itp. wykorzystujemy sprzęt przenośny RKS, którym przy sprzyjających warunkach gruntowych możemy wykonać otwór nawet do 16,0 m p.p.t.

Wiercenie próbnikami okienkowymi RKS polega na krokowym wbijaniu próbników o zróżnicowanej średnicy. Rozpoczynamy je próbnikiem o średnicy 10 cm 
i kontynuujemy próbnikami o zmniejszającej się średnicy. Taki sposób wiercenia pozwala na zmniejszenie tarcia na zewnętrznych ściankach próbników podczas ich wbijania i wyciągania. Wbite na odpowiednią głębokość próbniki wyciągamy za pomocą wyciągarki hydraulicznej. Po wyciągnięciu próbnika na powierzchnię dokonujemy opisu makroskopowego poszczególnych warstw i pobieranych prób gruntu.

Sondowanie KRS
Sondowanie KRS
Sondowanie KRS

Wiercenia rdzeniowane

 Wiercenie rdzeniowane pozwala na uzyskanie próbki w nienaruszonym stanie, co umożliwia całościowe określenie jej parametrów fizyko-mechanicznych. Przy pomocy tej metody wykonuje się otwory na osuwiskach oraz w skale, ale i nie tylko. Wiercenia tego typu można też wykorzystać w celu uszczegółowienia rozpoznania geologicznego.

Badanie gruntu Oświęcim
40314837_2178980969044800_4020622158274232320_n

Wiercenia mechaniczne za pomocą świdrów spiralnych

 Powyżej głębokości14,0 m p.p.t. wykonujemy wiercenia wiertnicą mechaniczną za pomocą świdrów spiralnych. Jesteśmy w stanie osiągnąć głębokość maksymalnie 30,0 m p.p.t.. Otwory badawcze wykonujemy w zależności od warunków gruntowo-wodnych w orurowaniu lub bez niego.

Dokumentacja geotechniczna
Badania geotechniczne Kraków

Sondowania dynamiczne

(dowiedz się więcej)

Dla określenia stanu zagęszczenia gruntów niespoistych, wykonujemy sondowanie dynamiczne w miejscu ich zalegania (in situ). Głębokość występowania gruntów niespoistych jest głównym wyznacznikiem zastosowania następującej sondy:

* sonda lekka DPL – dla badań do głębokości 8,0 m p.p.t.
* sonda średnia DPM – dla badań powyżej głębokości 8,0 m p.p.t.
* sonda ciężka DPH – dla badań do głębokości 25,0 m p.p.t.
* sonda super ciężka DPSH  – dla badań do głębokości 25,0 m p.p.t.

Sondowanie dynamiczne
Sondowanie dynamiczne
Sondowanie dynamiczne

Sondowania sondą krzyżakową SLVT

Dla określenia stanów gruntów oraz wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych, wykonujemy sondowanie sondą SLVT w miejscu ich zalegania (in situ). 
Badania prowadzimy przy pomocy sondy krzyżakowej SLVT udarowo-obrotowej.

Sondowanie SLVT
Sondowanie SLVT
Sondowanie SLVT

Sondowania CPT

Metoda ta polega na wciskaniu w podłoże specjalnej końcówki oraz na ciągłym pomiarze oporu na stożku i na pobocznicy. Zaletą tego sondowania jest możliwość określenia zarówno rodzaju gruntu jak i jego parametrów geotechnicznych w miejscu jego zalegania (in situ).