Doradztwo Geotechniczne

Zapewniamy doradztwo geotechniczne przed zakupem działki jak i przystąpieniem do wszelkich prac budowlanych.

Jak doskonale wiemy najważniejszą rolę każdego domu, hali, magazynu itp. odgrywają fundamenty, które wpływają tak naprawdę na całość budynku. Aby były one solidne, muszą mieć do tego dobre podłoże. Korzystając z naszych usług, można w pełni skontrolować warunki gruntowo-wodne, co pozwoli się odpowiednio przygotować do rozpoczęcia prac budowlanych konkretnego obiektu.

Badanie działki przed jej zakupem oraz przed rozpoczęciem budowy. Czy warto?

Informacje, jakie uzyskujemy po wykonaniu otworów geotechnicznych, badań laboratoryjnych czy też nawet samej wizji lokalnej, w przeważającej części wystarczają projektantowi do określenia kosztów posadowienia danego obiektu na badanej działce. Należy tu zaznaczać, iż koszt wykonania fundamentów na gruntach słabonośnych czy też na terenach osuwiskowych są dużo wyższe niż na gruntach o dobrych parametrach geotechnicznych oraz na terenach, na których nie występują osuwiska.

Podsumowując, koszty przeprowadzenia badania gruntu są znikome w porównaniu do kosztów budowy domu czy też innych obiektów, a mogą one uchronić inwestora przed nieprzewidzianymi wydatkami na etapie realizacji inwestycji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, gorąco zapraszamy do kontaktu.

Doradztwo Geotechniczne