Wybrane realizacje

Wybrane realizacje w roku 2020:

  1. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonane dla nowo projektowanego budynku jednorodzinnego w miejscowości Jasienna gmina Korzenna.
  2. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonane dla istniejącego budynku gospodarczego, w celu jego modernizacji, miasto Sosnowiec.
  3. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonane dla nowo projektowanego budynku jednorodzinnego w Oświęcimiu.
  4. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonane dla nowo projektowanego budynku jednorodzinnego w Dąbrowa Górnicza.
  5. Pracę geologiczne na odcinku drogi DK-62 Wyszogród-Płock  wrzesień-listopad.

 

Wybrane realizacje w roku 2021:
 
  1. Prace geologiczne na odcinku drogi S-17 na odcinku Piaski – Hrebenne.
  2. Prace geologiczne na odcinku drogi S-74 okolice Łagowa.
  3. Prace geologiczne na odcinku drogi DK-48 okolice Dęblina.
  4. Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny, wykonane na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Jasienna.
  5. Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny, wykonane na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Korzenna.