Opinia geotechniczna

Nasza oferta

Opinia geotechniczna

Co zawiera opinia?

Opinia geotechniczna składa się z dwóch części opisowej oraz graficznej.

Część opisowa: zawiera opis poszczególnych warstw gruntów z podaną głębokością ich zalegania oraz miąższością i zagęszczeniem, plastycznością, wilgotnością, gęstością i spójnością oraz informację o poziomie wód gruntowych.

Część graficzna: zawierać mapę dokumentacyjną, przekroje, profile geotechniczne, objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojachoraz w przypadku występowania gruntów niespoistych karty sondowań.

Podstawa prawna
Podstawą prawną do sporządzenia opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to zobowiązuje do wykonywania opinii geotechnicznych dla obiektów budowlanych.

Kiedy wykonujemy opinię geotechniczną?

Opinię wykonujemy niezależnie od kategorii geotechnicznej obiektu oraz od występujących warunków gruntowych.

Czy sama opinia geotechniczna wystarczy do urzędu?

Sama opinia geotechniczna wystarczy tylko w przypadku prostych warunków gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu. W przypadku złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych nie wystarczy. W przypadku drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej też nie wystarczy.

A Co W Przypadku Kiedy Sama Opinia Geotechniczna Nie Wystarczy? Jakie Opracowania Należy Jeszcze Wykonać?

W przypadku stwierdzonych :

 • Prostych warunków gruntowych drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać dodatkowo:

– dokumentację badań podłoża gruntowego – wykonuje Geolog,

– projekt geotechniczy – wykonuje Projektant/Konstruktor wraz z Geologiem.

 • Prostych warunków gruntowych i trzeciej kategorii geotechnicznej należy wykonać dodatkowo:

– dokumentację badań podłoża gruntowego – wykonuje Geolog,

– projekt geotechniczy – wykonuje Projektant/Konstruktor wraz z Geologiem,

– projekt robót geologicznych – wykonuje Geolog,

dokumentację geologiczno-inżynierską – wykonuje Geolog.

 • złożonych warunków gruntowych, drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej należy wykonać dodatkowo:

– dokumentację badań podłoża gruntowego – wykonuje Geolog,

– projekt geotechniczy – wykonuje Projektant/Konstruktor wraz
z Geologiem,

– projekt robót geologicznych – wykonuje Geolog,

dokumentację geologiczno-inżynierską – wykonuje Geolog.

Dlaczego Warto Wykonać Opinię Geotechniczną Przed Kupnem Działki?

Warto Ponieważ:

 1. nie kupujemy kota w worku ponieważ dostajemy informacja co znajduje się w podłożu,

 2. w przypadku złego podłoża możliwość zrezygnowania z kupna działki lub negocjacji ceny,

 3. oszczędność czasu i pieniędzy podczas budowy budynku.

Dlaczego Warto Wykonać Opinię Geotechniczną Przed Rozpoczęciem Projektowania Oraz Budowy?

Warto Ponieważ:

 1. dobrze zaprojektowane fundamenty, nie będą skutkowały osiadaniem budynku, co nie doprowadzi do pęknięć ścian, a
  w skrajnych przypadkach 
  nie doprowadzi do katastrofy budowlanej,

 2. w trakcie budowy nie zaskoczą nas takie niespodzianki jak np. woda w wykopie, grunty słabonośne w dnie wykopu fundamentowego (co będzie skutkowało dodatkowymi kosztami związanymi ze zmianami
  w projekcie, wymianą gruntu na grunt o lepszych parametrach, 
  odwodnieniewykopu),

Jeśli jesteś zainteresowany usługą związaną z badaniem gruntu, zapraszamy do kontaktu.

Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna
Badania geotechniczne Kraków