Dokumentacje badań podłoża gruntowego

Nasza oferta

Dokumentacje badań podłoża gruntowego

Co zawiera dokumentacja?

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawiera opis metodyki badań terenowych
i laboratoryjnych 
gruntu ich wyniki wraz z interpretacją, model geologiczny oraz zestawienie parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw.

Podstawa prawna

* Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

*Polskie Normy PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 1 Zasady Ogólne.

*PN-EN 1997-2:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoże gruntowego.

Kiedy wykonujemy dokumentację badań podłoża gruntowego?

Dokumentację wykonujemy w przypadku drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej
w prostych, złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych.

Czy sama dokumentacja badań podłoża gruntowego wystarczy do urzędu?

Sama dokumentacja podłoża gruntowego nie wystarczy.

Jeśli sama dokumentacja badań podłoża nie wystarczy, jakie opracowania należy jeszcze wykonać?

W przypadku stwierdzonych :

  • Prostych warunków gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać:

– opinie geotechniczną – wykonuje Geolog,

– projekt geotechniczy – wykonuje Projektant/Konstruktor wraz z Geologiem.

  • Prostych warunków gruntowych i trzeciej kategorii geotechnicznej należy wykonać:

– opinie geotechniczną – wykonuje Geolog,

– projekt geotechniczy – wykonuje Projektant/Konstruktor wraz z Geologiem,

– projekt robót geologicznych – wykonuje Geolog,

dokumentację geologiczno-inżynierską – wykonuje Geolog.

  • Złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych, drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej należy wykonać:

– opinie geotechniczną – wykonuje Geolog,

– projekt geotechniczy – wykonuje Projektant/Konstruktor wraz z Geologiem,

– projekt robót geologicznych – wykonuje Geolog,

dokumentację geologiczno-inżynierską – wykonuje Geolog.

Jeśli jesteś zainteresowany usługą związaną z badaniem gruntu, zapraszamy do kontaktu.