I oto nasza następna realizacja:) Tym razem wykonywaliśmy wiercenia geotechniczne w miejscowości Koty, gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie. Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę budynku jednorodzinnego, podpiwniczonego wykonano 2 otwory geotechniczne o głębokości 6,0 m p.p.t. Pozostałe prace terenowe:

  • badania makroskopowe,
  • niwelacja otworów,
  • sondowanie DPL,
  • pomiar poziomu wód gruntowych.