Tym razem wykonywaliśmy wiercenia geotechniczne w miejscowości Suszec, gmina Suszec, powiat pszczyński, województwo śląskie. Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę budynku jednorodzinnego, niepodpiwniczonego wykonano 3 otwory geotechniczne o głębokości 3,0 m p.p.t. Pozostałe prace terenowe:
  • badania makroskopowe,
  • niwelacja otworów,
  • sondowanie DPL,
  • pomiar poziomu wód gruntowych.
Na podstawie powyższych prac została wykonana Opinia geotechniczna oraz dokumentacja podłoża gruntowego.
Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna