Prezentujemy kolejne badanie geotechniczne. Wykonywaliśmy wiercenia geotechniczne w miejscowości Łącko, gmina Łącko, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę budynku jednorodzinnego, częściowo podpiwniczonego wykonano 5 otworów geotechnicznych o głębokości kolejno 4,0; 4,5; 2×7,0 i 7,5 m p.p.t. Pozostałe prace terenowe:

  • badania makroskopowe,
  • niwelacja otworów,
  • sondowanie SLVT,
  • pomiar poziomu wód gruntowych.

Na podstawie powyższych prac została wykonana Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego.

 
 
wiercenia geotechniczne Łącko
wiercenia geotechniczne Łącko
wiercenia geotechniczne Łącko