Podstawą każdego budynku są solidne i trwałe fundamenty. Dlatego też, posadowienie obiektu to bardzo odpowiedzialny etap prac budowlanych, który powinien być poprzedzony odpowiednimi badaniami. To właśnie badania geotechniczne gruntu pozwalają sprawdzić specyfikę gruntu, poziom wód gruntowych oraz inne istotne czynniki, które mogą mieć wpływ zarówno na proces projektowana, jak i budowę infrastruktury. Dlaczego badania geotechniczne są aż tak istotne?

Na czym polegają badania geotechniczne?

Badania geotechniczne polegają na wykonaniu kilku otworów badawczych w miejscu, na którym
planowane jest posadowienie obiektu i pobraniu próbek gruntu do analizy. Głębokość tych otworów
powinna być nie mniejsza niż 2 metry poniżej przewidywanego poziomu posadowienia
fundamentów. Dla budynków niepodpiwniczonych średnia głębokość otworów wynosi 2,5 – 3 metry.
Pozyskane próbki gruntu oraz wody są poddawane badaniom laboratoryjnym. Na podstawie tych
badań można określić dokładne właściwości i specyfikę gruntu. Informacje te są niezwykle ważne
zarówno na etapie projektowania obiektu, jak również przy wykonywaniu prac związanych z
posadowieniem obiektu.

Jakich informacji dostarczają takie badania?

Badania geotechniczne gruntu pozwalają na szczegółowe określenie warunków wodno-gruntowych
panujących na działce, na której planowana jest inwestycja. Na podstawie badań można określić
właściwości poszczególnych warstw gruntu wraz z głębokością ich zalegania. Do kluczowych
parametrów gruntu zaliczyć możemy: zagęszczenie, plastyczność, nośność, wilgotność, gęstość oraz
spójność. Ponadto, badania geotechniczne pozwalają ocenić dokładny poziom wód gruntowych, a
także sprawdzić, czy zwierciadło wody jest stabilne, czy też może zmieniać wysokość np. na skutek
intensywnych opadów deszczu czy też wiosennych roztopów.

Powyższe informacje są bardzo istotne dla bezpiecznego posadowienia budynku. Podstawą każdego
obiektu są przecież fundamenty. Rolą tej konstrukcji jest przenoszenie obciążeń generowanych przez
budynek i rozpraszanie ich w gruncie. Jeśli jednak warunki wodno-gruntowe są niesprzyjające,
wówczas przenoszenie obciążeń przez fundamenty może z czasem prowadzić do nierównomiernego
osadzania się budynku, co w skrajnych sytuacjach może prowadzić nawet do katastrofy budowlanej.
Badania geotechniczne w dużej mierze pozwalają architektowi wybrać odpowiednie rozwiązania
konstrukcyjne i technologiczne, które zagwarantują solidność i trwałość obiektu.

Dlaczego badania geotechniczne są tak istotne?

Czas omówić konkretne zastosowania badań geotechnicznych gruntu. Pozwalają one znaleźć
odpowiedź na pytania o optymalne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne dla obiektu
planowanego na danym terenie. Na podstawie tych badań można:

 • wybrać optymalną technologię fundamentów, które zapewnią solidną podstawę dla budynku i
  przez wiele lat będą gwarantować jego bezpieczne użytkowanie,
 • dobrać właściwy rodzaj hydroizolacji dla fundamentów,
 • ustalić, czy działka potrzebuje systemu odwodnienia, np. drenażu opaskowego, który wykonuje
  się dookoła fundamentów celem odprowadzania nadmiaru wody,
 • określić prawidłowy i bezpieczny przebieg robót ziemnych przy posadowieniu obiektu,
 • ustalić, czy możliwe jest bezpiecznie obniżenie lub podwyższenie terenu,
 • określić, czy na danym terenie można bezpiecznie wykonać podpiwniczenie,
 • znaleźć dogodną lokalizację dla studni głębinowej.

Doradztwo Geotechniczne

Jak widzisz, profesjonalne badania geologiczne gruntu mają bardzo szerokie zastosowanie we
współczesnej architekturze, ponieważ pozwalają na bezpieczne wznoszenie trwałych i solidnych
budynków na lata. Jest to szczególnie ważne przy projektowaniu i budowaniu infrastruktury, która
będzie generować duże obciążenia. Na podstawie badań geotechnicznych można np. ustalić, czy
potrzebne będą fundamenty pośrednie odprowadzające obciążenia do głębszych warstw gruntu,
gdzie jest on bardziej solidny i nośny.

Dla jakich obiektów konieczne są badania geotechniczne gruntu?

Przeprowadzanie badań geotechnicznych gruntu to zadanie, które powierza się geologowi lub
geotechnikowi posiadającemu stosowne uprawnienia. W pierwszej kolejności, architekt
odpowiedzialny za projekt architektoniczno-budowlany ustala kategorię geotechniczną obiektu. Jest
to tzw. opinia geotechniczna, która równie dobrze może być sporządzona przez geologa. Wyróżniamy
trzy kategorie obiektów. II i III kategoria odnoszą się do bardziej skomplikowanych obiektów i
złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych. W przypadku tych kategorii potrzebne będą
badania.

W praktyce jednak, na badania geotechniczne gruntu coraz częściej inwestorzy decydują się w pełni
dobrowolnie, ponieważ wiedzą, jak wiele korzyści może zapewnić profesjonalna ekspertyza. W ten
sposób można bezpieczniej przeprowadzić prace związane z posadowieniem obiektu i wybrać
optymalne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Badania zrealizowane przed zakupem działki
pozwalają natomiast ocenić, czy zakup wybranej działka okaże się opłacalną inwestycją.