Badania geotechniczne gruntu

Badanie gruntu stanowi sam początek jakichkolwiek robót budowlanych. Z punktu widzenia właściciela działki, najlepiej przeprowadzić badania gruntu jeszcze przed jego zakupem. Jako wyspecjalizowana jednostka oferujemy tego typ badania na terenie Oświęcimia o okolic. Dlaczego warto wykonać badanie gruntu przed zakupem? Otóż może okazać się, że mimo iż działka jest bardzo atrakcyjna, kompletnie nie spełnia stosownych wymagań i nie nadaje się do budowy.

Badanie gruntu Oświęcim. Dlaczego warto wykonać badania geotechniczne?

  • oszczędność związana z budową domu (nie ponosimy kosztów związanych z dostosowaniem działki pod budowę),
  • zabezpieczenie budynku przed działaniem wód gruntowych
  • bezproblemowe użytkowanie budynku w przyszłości

Na co warto zwrócić uwagę przy badaniu gruntu?

Szczególną uwagę należy poświęcić terenom przemysłowym. Są szczególnie narażone na kiepski stan gruntu (np. stare cegielnie), czyli tereny podmokłe czy grunty usytuowane na zboczach. Badanie gruntu należy wykonać w trosce o spokój i bezpieczeństwo swoje, oraz swoich najbliższych. Aspekt ekonomiczny również może okazać się bardzo ważny. Gdyż dom wybudowany na takim terenie który nie spełnia odpowiednich norm, może generować niepotrzebne koszty. Mowa tutaj na przykład o naprawach skutków powstałych w wyniku złego stanu gruntów (pękanie ścian, procesy gnilne fundamentów, odrywanie elementów konstrukcyjnych domów)

Czy badanie gruntu jest obowiązkowe? Badanie gruntu Oświęcim.

Biorąc pod uwagę domy jednorodzinny i inne niewielkie budynki niestety Polskie Prawo nie mówi o potrzebie badania gruntu. Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku, budynki 1 i 2 kondygnacyjne są budynkami pierwszej kategorii geotechnicznej. Według ww. ustaw, dla takich budynków wymagane są jedynie jakościowe badania właściwości gruntów.

Należy mieć więc na uwadze że, chcąc przygotować projekt fundamentów, nie znając właściwości gruntu, narażamy się na ryzyko wystąpienia wcześniej opisanych szkód. Geotechniczne badania gruntu powinny być przeprowadzone przez profesjonalnego inżyniera geotechnika. Wykonawca musi wykonać odpowiednią dokumentację z badań gruntu, która posłuży późniejszym architektom i pracownikom budowlanym na wiele lat.

Badanie gruntu Oświęcim

Geomateo – zaufany wykonawca

Jako wiodący dostawca usług posiadamy pełną akredytację i kwalifikacje do przeprowadzania badań gruntu zgodnie z krajowymi oraz międzynarodowymi standardami jakości. Zapraszamy do kontaktu.

Nasze usługi badania gruntu obejmują:

Pozyskanie danych potrzebnych do opracowania raportów technicznych i bezpieczeństwa, które mogą posłużyć do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Badanie wytrzymałości na ściskanie, zestalenia, przepuszczalności, obciążenia dennego, zawilgocenia/gęstości, wsparcie i doradztwo techniczne,