Jako firma geologiczna wykonujemy badania gruntu na terenie całego powiatu krakowskiego.

Badania geologiczne gruntu wykonujemy na zlecenie Inwestorów, Projektantów, firm oraz urzędów.
W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonujemy otwory badawcze, sondowania oraz przeprowadzamy kartowanie geologiczne w celu wykluczenia osuwiska. Na podstawie zebranych materiałów wykonujemy odpowiednie opracowanie:

 • opinie geotechniczną,
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego,
 • projekt geotechniczny,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierską.

Najczęściej wykonujemy badania gruntu dla:

 • Sprawdzenia działek przed zakupem
 • Budynków gospodarczych, mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych
 • Infrastruktury liniowej: wodociągi, gazociągi, kanalizacje, linii kolejowych lub dróg
 • Wiaduktów drogowych oraz kolejowych, mostów i przepustów,
 • Hal wszelakiego rodzaju
 • Bloków mieszkalnych
 • Lotnisk
 • Szkół

Geolog Kraków

Na terenie powiatu krakowskiego wykonujemy też odbiory dna wykopu fundamentowego zakończone wpisem do dziennika budowy.

Gwarantujemy solidne, profesjonalne i szybkie wykonanie usług geologicznych.